Sandra Seneta

H 1.66 B 85cm W ------ H ------ SHOE 7 HAIR Black EYES Brown