Ziyanda Tatilana

H 1.65 B 81cm W 72cm H 105cm SHOE 6 HAIR Black EYES Brown