Amukelani Shipalana

H 1.71 B 81cm W 63cm H 90cm SHOE 6 HAIR Black EYES Brown